load
Everyone has ideas, not everyone works on them!

MANAŽERSKÉ STUDIUM

Počátky Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. spadají do konce roku 2012. Projekt manažerského vzdělávání byl vyvíjen a připravován několik let. Snahou je přinášet informace v ucelené formě se snahou reflektovat aktuální globální situaci.

V nabídce Akademie je několik manažerských typů vzdělávání (manažerské tituly MBA, LL.M. a další), které mají za cíl připravit vás posluchače na každodenní výzvy manažera. Navazujeme na Baťovské tradice, kde studium je hlavně o výměně informací s předními odborníky. Našim cílem je představit a zodpovědět každodenní otázky v manažerské praxi.

mapa

OLOMOUC

PLZEŇ

PRAHA

BRNO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

OSTRAVA

SENICA

BRATISLAVA

ŽILINA

BANSKÁ BYSTRICA

Společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. si dovoluje upozornit, že v případě nenaplnění požadovaných kapacit střediska budou posluchači navštěvovat centrum v Uherském Hradišti nebo nejbližší možné.

Studijní obory Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Titul pro obchod

Titul BBA (Bachelor of Business Administration)

První stupeň manažerského vzdělání, který je určen převážně pro středoškolsky vzdělané posluchače. Příprava je zaměřena na získání titulu MBA a schopnosti zpracování odborných prací a vedení menších týmů spolupracovníků v roli manažera.

Titul MBA (Master of Business Administration)

Nejvíce poptávaný a obecně uznávaný titul v oblasti středního a vyššího managementu. Témata přednášek jsou zaměřena primárně na řídící schopnosti, psychologické a právní aspekty v podnikání společně se znalostí marketingu a dalších ekonomických disciplín.

Titul LL.M. (Master of Laws)

Specifický titul, který je určen pro obory práva a právní praxi. Studium rozšiřuje informovanost z právní praxe pro právníky, advokáty i úředníky s právní praxí. Témata přednášek jsou primárně zaměřena na právní obory ve spojení s manažerskou praxí, kam patří i psychologické disciplíny.

Titul DBA (Doctor of Business Administration)

Nejvyšší stupeň manažerského vzdělání, který může být absolvován teprve po získání titulu MBA. Titul je na úrovni titulu Ph.D., příprava posluchačů klade vysoký důraz na odborný přehled a zdatnost ve zpracování odborného textu. Určeno pro nejvyšší management společností.

Titul BTC (Blockchain technology consultant )

Vzdělávání v prudce rostoucí oblasti je pro každého z nás tím správným krokem pro budoucí uplatnění. Titul BTC „Blockchain technology consultant“ je připraven pro všechny, kteří chtějí mít přehled v tomto technologickém oboru.

Titul pro státní správu a samosprávu

Titul MPA (Master of Public Administration)

Určen hlavně pro státní správu a samosprávu. Zaměřuje se na problematiku státní správy a vedení agendy na úřadech. Zde se klade maximální důraz na téma státní správy a kvalitního výkonu povolání úředníka.

Titul pro odborníky

Titul MSc. (Master of Science)

Tradičně známý titul ze zemí Spojeného království, Spojených států amerických nebo Německa připravuje posluchače v teoretických znalostech v ekonomických disciplínách. V případě M.Sc. se jedná převážně o vědecko-výzkumnou cestu zaměřenou na kritické myšlení a studium odborné literatury.

Výhody výše jmenovaných titulů

Délka studia: 18 měsíců

  • Studium je rozděleno do tří bloků (semestrů) Počátek studia je vždy začátkem akademického roku, tj. září a trvá do ledna následujícího roku.
  • Druhý semestr startuje v únoru a končí v červnu stejného roku.
  • Poslední třetí semestr startuje opět v září a závěrečná zkouška je v období dubna dalšího roku.

Zakončení studia

Studium je zakončeno před komisí obhajobou vlastní závěrečné práce na zadané téma.

Realizační tým Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Našim motem je citát, který vystihuje i naši práci „Kdo nehoří, nemůže zapalovat“, tedy přijďte a zažehněte v sobě plamen, který poté můžete přenést na své spolupracovníky a kolegy.

Roger Garfield

Ing. Michal Hanák, MBA, LL.M.

Roger Garfield

Bc. Eva Michálková, MBA

Roger Garfield

Ing. Milan Junas, MBA

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.