Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. - studium manažerských titulů
load
Everyone has ideas, not everyone works on them!

MANAŽERSKÉ STUDIUM

Počátky Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. spadají do konce roku 2012. Projekt manažerského vzdělávání byl vyvíjen a připravován několik let. Snahou je přinášet informace v ucelené formě se snahou reflektovat aktuální globální situaci.

V nabídce Akademie je několik manažerských typů vzdělávání (manažerské tituly MBA, LL.M. a další), které mají za cíl připravit vás posluchače na každodenní výzvy. Navazuje na Baťovské tradice, kde studium je hlavně o výměně informací s předními odborníky. Našim cílem je představit a zodpovědět každodenní otázky v manažerské praxi.

mapa
Společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. si dovoluje upozornit, že v případě nenaplnění požadovaných kapacit střediska budou posluchači navštěvovat centrum v Uherském Hradišti nebo nejbližší možné.

Studijní obory Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Titul pro obchod

Titul BBA (Bachelor of Business Administration)

První stupeň manažerského vzdělání, který je určen převážně pro středoškolsky vzdělané posluchače. Příprava je zaměřena na získání titulu MBA a schopnosti zpracování odborných prací a vedení menších týmů spolupracovníků v roli manažera.

Titul MBA (Master of Business Administration)

Nejvíce poptávaný a obecně uznávaný titul v oblasti středního a vyššího managementu. Témata přednášek jsou zaměřena primárně na řídící schopnosti, psychologické a právní aspekty v podnikání společně se znalostí marketingu a dalších ekonomických disciplín.

Titul LL.M. (Master of Laws)

Specifický titul, který je určen pro obory práva a právní praxi. Studium rozšiřuje informovanost z právní praxe pro právníky, advokáty i úředníky s právní praxí. Témata přednášek jsou primárně zaměřena na právní obory ve spojení s manažerskou praxí, kam patří i psychologické disciplíny.

Titul DBA (Doctor of Business Administration)

Nejvyšší stupeň manažerského vzdělání, který může být absolvován teprve po získání titulu MBA. Titul je na úrovni titulu Ph.D., příprava posluchačů klade vysoký důraz na odborný přehled a zdatnost ve zpracování odborného textu. Určeno pro nejvyšší management společností.

Titul BTC (Blockchain technology consultant )

Vzdělávání v prudce rostoucí oblasti je pro každého z nás tím správným krokem pro budoucí uplatnění. Titul BTC „Blockchain technology consultant“ je připraven pro všechny, kteří chtějí mít přehled v tomto technologickém oboru.

Titul pro státní správu a samosprávu

Titul MPA (Master of Public Administration)

Určen hlavně pro státní správu a samosprávu. Zaměřuje se na problematiku státní správy a vedení agendy na úřadech. Zde se klade maximální důraz na téma státní správy a kvalitního výkonu povolání úředníka.

Titul pro odborníky

Titul MSc. (Master of Science)

Tradičně známý titul ze zemí Spojeného království, Spojených států amerických nebo Německa připravuje posluchače v teoretických znalostech v ekonomických disciplínách. V případě M.Sc. se jedná převážně o vědecko-výzkumnou cestu zaměřenou na kritické myšlení a studium odborné literatury.

Výhody výše jmenovaných titulů

Délka studia: 18 měsíců

  • 18 měsíční program, rozdělený do tří semestrů
  • Přednášky jednou měsíčně v sobotu presenčně i online
  • Velké networkingové setkání studentů, absolventů a lektorů každý semestr
  • Osobní konzultace
  • Podpora studijního oddělení

Zakončení studia

Závěrečný projekt je pilířem našeho MBA programu na Akademii krizového řízení a managementu s.r.o. Během posledního semestru, studenti pod vedením zkušených odborníků vytvářejí své vlastní projekty, které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám a zájmům.

Cílem projektu je nejen reflektovat a aplikovat dovednosti a znalosti získané během studia, ale také řešit konkrétní problém související s pracovní praxí studenta. Závěrečný projekt tedy není jen akademickým cvičením, ale také praktickým nástrojem, který studentovi pomáhá lépe se orientovat v aktuálních problémech a situacích, které jsou pro něj důležité.

Nakonec je projekt obhajován před odbornou komisí formou kolokvia. Tato závěrečná zkouška poskytuje studentům příležitost prokázat nejen své teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a schopnosti, které získali během studia na Akademii krizového řízení a managementu s.r.o.

Realizační tým Akademie krizového řízení a managementu s.r.o.

Našim motem je citát Tomáše Bati, který vystihuje i naši práci:
„Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.