Více o projektu

Moderní manažerské vzdělání

Přinášíme vlastní a nezávislý projekt, který vychází z moderních principů vzdělávání a požadavků na přenos a zpracování informací. Vzdělávání nebylo nikdy pod takovým tlakem, jako je tomu dnes. Po mnoho staletí fungoval model, který v dnešní době přestává plnit svou funkci. Transfer znalostí a informací dnes z velké části obstarává internet, a to mnohem rychleji a efektivněji. Informace, které platily včera, jsou dnes již často překonané.

Pojetí vzdělávání vázaného na instituci, kterou plně financuje stát, je model platící mnoho let. V konečném pohledu tento model nedovoluje růst a vyvíjet se. Přenos a obsah informací nemusí být proto vždy ten nejlepší. Vázanost na stát a jeho organizační složky může být ukazatelem určitých hodnot, ale nemusí vždy dávat konečnému příjemci aktuální a potřebné informace.

Výhodou našeho projektu je systém vzdělávání, který nachází své kořeny již v době rozvoje managementu a za otce myšlenky lze považovat Tomáše a Jana Baťovi. Ti zaznamenali velké pokroky při vzdělávání svých zaměstnanců. Stále častěji v dnešní době potkáváme velké podniky, které se snaží prosadit ve vzdělávání, protože si tyto firmy plně uvědomují nutnost transferu informací, které v mnoha případech stát nedovede zajistit.

Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. po několikaleté práci přinesla projekt, který se nemusí opírat o akreditace či státní povolení. Legitimnost vzdělávání se opírá o mezinárodní standardy klasifikace vzdělání ISCED vytvořené při organizaci OSN, oficiálně přijaté Generální konferencí členských států UNESCO a o Evropský rámec kvalifikací EQF, který je společně přijat zeměmi Evropské unie a je integrovaný do vzdělávacího systému všech členských států EU. Společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. má akreditace a další dokumenty prokazující její činnost na společensky požadované úrovni. V našem případě se jedná o kostru složenou ze tří základních oblastí vzdělávání. V těchto oblastech se zavazuje Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. přinést posluchačům aktuální informace a poznatky z oblastí: společensko-právní, ekonomické a z oblasti managementu.

Všem posluchačům jsou přednášena témata dle aktuálního vývoje v oblasti společnosti, ekonomie i světového pořádku. Jde nám o to, aby manažeři měli aktuální přehled i informace a tyto mohly uplatňovat při svém rozhodování v řízení při každodenní praxi. Posláním Akademie krizového řízení s.r.o. je inovace myšlenek a budování sítí, kde například může majitel strojírenské společnosti čerpat zkušenosti od ředitele velkoobchodu. Myšlenkou je spojit lidi a motivovat je k předávání informací a spolupráci.

Stejně tak se společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. rozhodla neschovávat svou činnost za různé akreditační autority, které svou legitimitu v rozhodování a udělování licencí zakládají primárně na tvorbě zisku. Tak společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. tvoří „Social responsibility in learning“.

Připojte se k nám ještě dnes!

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.