Blockchain technology consultant (BTC) – nový standard pro odborníky

Moderní manažerské vzdělání

Akademie krizového řízení a managementu s. r. o. jako první na celém světě představuje titul BTC Blockchain Technology Consultant. Za spolupráce největších odborníků z České republiky a s přispěním odborníků ze zahraniční Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. představuje komplexní vzdělání v oboru blockchain technologie a poskytuje pro všechny zájemce o tuto oblast ucelené roční vzdělání.

Vzdělávání v prudce rostoucí oblasti je pro každého z nás tím správným krokem pro budoucí uplatnění. Titul BTC je připraven pro všechny, kteří chtějí mít přehled v tomto technologickém oboru. Jako absolventi mohou kvalifikovaně předávat informace, pomoci s obchodováním elektronické měny a spoluvytvářet tento prudce se rozvíjející trh. Stejně jako v době zavedení Internetu se jedná o počátek velké obchodní příležitosti a další část technologické revoluce. Nepropásněte svou příležitost a zařaďte se k těm, kdo nezaspí a budou připraveni - s titulem BTC.

 BTC – nový standard pro odborníky

Titul BTC

Titul BTC („Blockchain Technology Consultant“) je určen hlavně pro zájemce o blockchain technologii, připravuje posluchače teoreticky, a hlavně prakticky v oblasti orientace se na nově se tvořícím krypto trhu. Jedná se převážně o pochopení a začlenění této technologie do každodenního života nás všech.

Profil zájemce

Účastníci v programu BTC mohou být vzděláni v jakémkoliv oboru, jako je technologie, humanitní vědy, obchod, ekonomika nebo jakékoliv jiné odvětví vzdělávání. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně středoškolským stupněm vzdělání.

Studiem BTC získáte

 • Ucelené moderní vzdělání úzce propojené s praxí.
 • Orientaci v aktuálních trendech a vývoji.
 • Praktické zkušenosti a dovednosti.
 • Flexibilitu ve schopnosti aplikace nabytých dovedností dle aktuální situace na trhu.
 • Nadstandardní vzdělání.
 • Setkání se s top osobnostmi kryptosvěta.
 • Zvýšení atraktivity pro zaměstnavatele.

Potvrzení profesních znalostí

Co znamená titul BTC pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má znalosti v systému řízení blockchain technologie a umí je využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia BTC. Absolventi s titulem BTC mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul BTC není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium BTC neboli Blockchain Technology Consultant, představuje profesně vzdělávací program určený odborníkům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání profesního rozhledu v technologických oborech.

Cíl programu BTC

 • Uspokojit rostoucí poptávku po informacích v oboru blockchain technologie.
 • Poskytnout komplexní teoretický náhled na problematiku blockchain technologie z pohledu globální ekonomie, práva, historie a obchodu.
 • Rozvinout odborné praktické dovednosti účastníků programu.
 • Umožnit účastníkům pružně a smysluplně reagovat na aktuální situace a dění v oblasti kryptosvěta.

PRŮBĚH BTC STUDIA

 • Délka trvání studia celého programu 13 měsíců, rozdělených do dvou bloků (semestrů).
 • Každý z bloků je rozdělen na jednotlivé moduly. Studium probíhá kombinovanou formou studia. Studenti  se setkávají zpravidla na organizovaném víkendovém setkání jedenkrát za měsíc.
 • Studium probíhá primárně v českém a slovenském jazyce. Workshop – angličtina (s překladatelem).
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací BTC programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 60 kreditů a na konci studia vypracovat a odborný článek a předložit zobchodované portfolio.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu zasílejte spolu s životopisem a dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Speciální nabídka

Každý zájemce, který se přihlásí a zaplatí celé studium v jedné platbě dostává bitcoinovou peněženku TREZOR jako dárek.

Platba i virtuálně!

Kromě přijímání fiat měny v českých korunách akceptujeme pro provedení platby za studium následující:

 • Bitcoin BTC
 • Litecoin LTC
 • Eos EOS
 • Ethereum Classic ETC
 • Smart Cash SMART

Struktura a vybrané tematické okruhy

 1. Světová ekonomie
 2. Digitální měny I. – III.
 3. Finanční trhy a alternativní investice
 4. Digitální etiketa
 5. Crypto law
 6. Účetní a daňová problematika
 7. Účetní systémy a jejich harmonizace
 8. Workshop
 9. Seminář k závěrečné práci
 10. Bezpečnost a techniky správy
 11. Technologie blockchainu a aplikace
 12. Informační systémy digitálních měn a zdroje
 13. Zacházení s rizikem

Osobnosti

 • Karel Fillner
 • Dominik Stroukal
 • Roman Kovář
 • Miroslav Mečár
 • Miroslav Škoda
 • Tomáš Lengyelfalusy

Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka "Založení nové přihlášky".

Založení nové přihlášky

Přijímací řízení probíhá, na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.