Moderní studium BBA

Moderní manažerské vzdělání

BBA obor: Management v umělé inteligenci

První stupeň manažerského vzdělání v oblasti umělé inteligence (AI), určený převážně pro středoškolsky vzdělané posluchače. Tento program umožňuje studentům porozumět základním principům umělé inteligence, jako je strojové učení, analýza dat a automatizace procesů, a aplikovat je na různé aspekty moderního řízení a podnikání. Studenti se učí, jak efektivně využívat technologické nástroje a strategie, které jim umožní zlepšit výkonnost a konkurenceschopnost. BBA v oblasti umělé inteligence – start pro manažerskou praxi v AI.

Profil účastníka

Účastníci programu BBA v oblasti umělé inteligence mohou mít vzdělání v jakémkoliv technickém, humanitním či přírodovědném oboru. Vítáni jsou kandidáti s příslušnou pracovní zkušeností a minimálně úplným středoškolským vzděláním, kteří mají zájem o aplikaci AI ve svém profesním životě.

Studiem BBA v AI získáte:

 • Celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul s orientací na umělou inteligenci.
 • Nadstandardní manažerské vzdělání se zaměřením na AI.
 • Aktuální poznatky propojené s praktickou aplikací AI.
 • Vysokou společenskou prestiž a moderní přístup ke vzdělání.
 • Zajímavé kontakty s praxí v oblasti umělé inteligence.

CO JE TO BBA v AI? – PODSTATNÝ KREDIT PRO PRAXI

Titul BBA v oblasti umělé inteligence signalizuje budoucím zaměstnavatelům, že získávají odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o AI, ale zejména praktické zkušenosti s její aplikací. Zaměření na praktickou aplikaci AI je klíčovou výhodou studia. Absolventi tohoto programu mají na trhu práce vysokou hodnotu, protože jsou schopni efektivně integrovat AI do manažerských a obchodních procesů.

Cíl programu BBA v AI

 • Uspokojit rostoucí poptávku po odbornících v oblasti řízení a aplikace umělé inteligence.
 • Rozvíjet manažerské a technické dovednosti potřebné pro úspěšné řízení AI projektů.
 • Poskytnout komplexní přehled o aktuálních trendech v AI a jejích aplikacích.

Průběh studia

 • Délka trvání programu: 6 měsíců, kombinovaná forma studia.
 • Jazyk: čeština nebo slovenština, s možností využití anglických materiálů.
 • Zápis a organizace studia na úvodním setkání.
 • Požadavek na získání 60 kreditů a obhajoba závěrečné práce.

Struktura a curriculum programu

Zahrnuje kurzy zaměřené na AI, jako jsou:

 • Základy umělé inteligence
 • Strojové učení a hluboké učení
 • Aplikace AI v obchodu a průmyslu
 • Etika a právní aspekty AI
 • Projektové řízení AI iniciativ

BBA – Časově zvládnutelné studium za 6 měsíců 

Tento program je navržen pro pracující i studenty. Proto nabízíme studium jak prezenčně v Uherském Hradišti, online, kombinovaně, nebo distančně. Každý student si může přizpůsobit studium svým potřebám. Přednášky probíhají 1x měsíčně, a to v sobotu od 9:00 - 13:00.

Jako bonus ke studiu studenti obdrží studijní materiály také v knižní podobě a možnost účastnit se exkluzivního networkingového setkání.

BBA obor: Management

První stupeň manažerského vzdělání, který je určen převážně pro středoškolsky vzdělané posluchače. Příprava je zaměřena na budoucí získání titulu MBA a rozvinutí schopností ve vedení menších týmů v roli manažera. Své zkušenosti studentům předávají lektoři, kteří působí na významných manažerských postech ve velkých firmách nebo na vysokých školách.

BBA – start pro manažerskou praxi.

Profil účastníka

Účastníci v programu BBA mohou být vzděláni v jakémkoliv oboru, jako je strojírenství, humanitní vědy, obchod, ekonomika, lékařství nebo jakékoliv jiné odvětví vzdělávání. Stejně tak je vítán i kandidát s příslušnou pracovní zkušenosti a minimálně úplným středoškolským vzděláním.

Studiem BBA nejen získáte

 • celosvětově vyhledávaný a uznávaný titul
 • nadstandardní manažerské vzdělání
 • aktuální poznatky propojené s praxí
 • vysokou společenskou prestiž
 • moderní přístup ke vzdělání
 • zajímavé kontakty s manažerskou praxí

CO JE TO BBA? – PODSTATNÝ KREDIT PRO PRAXI

Co znamená titul BBA pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o svém oboru, ale zejména je umí využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia BBA. Absolventi s titulem BBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium BBA neboli Bachelor of Business Administration, představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu ve všech manažerských oborech.

Cíl programu BBA

 • Uspokojit rostoucí poptávku po komplexním řízení.
 • Rozvinout řídící dovednosti manažerů.
 • Řídit v regionálním prostředí s globálním pohledem.
 • Informovat o aktuální společensko-vědní, právní a ekonomické problematice.

PRŮBĚH BBA STUDIA

 • Délka trvání studia celého programu 6 měsíců.
 • Studium probíhá kombinovanou formou studia. Většinou se studenti setkávají na víkendovém setkání organizovaném jedenkrát za měsíc prezenčně i on-line.
 • Studium probíhá primárně v českém, případně slovenském jazyce.
 • Na počátku studia se koná zápis, kde jsou studenti seznámeni s průběhem a organizací BBA programu.
 • K úspěšnému ukončení studia musí studenti získat 60 kreditů a na konci studia vypracovat a obhájit závěrečnou práci na zvolené téma.

Struktura a Curriculum Programu

 1. Společenské vědy – ekonomie, psychologie
 2. Humanitní vědy – právo, lingvistika, politologie
 3. Multidisciplinární vědy - management

Kurzy – Vybrané tematické okruhy

Posluchačům je vždy prezentováno téma z oblasti společensko-vědních disciplín, humanitních věd a managementu s přihlédnutím na aktuální změny v politice, ekonomice i společenském životě. Celkový garantovaný počet přednášek za program je stanoven na deset přednášek. Při maximální účasti posluchačů je uskutečněno celkem čtrnáct přednášek. Posluchač zde nemusí nutně splnit všechny předměty zapsané v seznamu.

 • Manažerské a vůdcovské dovednosti
 • Manažerská psychologie
 • Úvod do soukromého práva
 • Manažerská ekonomika
 • Ekonomie a finanční řízení
 • Marketing
 • Finanční právo
 • Korupce
 • Manažerská etika I
 • Personální management
 • Time management
 • Strategický management
 • Řízení prodeje

Způsobilost pro přijetí

Aby byl uchazeč způsobilý k přijetí do vzdělávacího programu, musí mít minimálně úplné středoškolské vzdělání.

Přijímací řízení

Zájemci o zařazení do systému vzdělávání  u společnosti Akademie krizového řízení  a managementu s.r.o., si mohou vybrat z programů BBA, MBA, DBA, LL.M., MPA, MSc. a dalších.

Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka "Založení nové přihlášky".

Založení nové přihlášky

Přijímací řízení probíhá, na základě odevzdané přihlášky s patřičnými dokumenty.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.