Přihláška ke studiu

Moderní manažerské vzdělání

Studijní program

Místo výuky

Forma výuky

Osobní údaje

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa

Nejvyšší dosažené vzdělání

Přílohy

* podporované formáty dokumentů .pdf, .doc, .docx, .odf, .rtf, .sdw, .odt, .ods, .jpg, .jpeg, které musí být menší než 5MB

Bonusový program

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a závažné skutečnosti. Beru na vědomí, že dopustím-li se podvodného jednání v přijímacím řízení, mohu být v důsledku tohoto jednání vyloučen/a ze studia.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a jsou poskytovány dobrovolně.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely studia a zasílání obchodních sdělení.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.