Archiv novinek

Moderní manažerské vzdělání

Nový studijní program BTC (Blockchain technology consultant)

14.06.2018

Pro nadcházející rok 2018/2019 zahajujeme možnost přihlášení se k novému studijnímu programu BTC (Blockchain technology consultant), který je vhodný pro zájemce o blockchain technologii. Více informací o BTC titulu

Slavnostní zahájení výkonného vzdělání v Plzni

31.08.2017

Slavnostní zahájení výkonného vzdělání v Plzni, kde všichni kandidáti mohou přijít a slyšet zajímavou přednášku, která otevírá osmnáctiměsíční lekce zaměřené na přípravu vrcholových manažerů.
Sobota 9.září 2017 od 9.00 - Farského 14, Plzeň.

Přípravy vrcholí

10.08.2017

Přípravy v Uherském Hradišti pro vstup do třetího semestru, stejně jako otevření dalšího ročníku v stejném městě, jsou v plném proudu. Třídy jsou již pomalu nachystány, stejně jako se připravuje i studijní oddělení. Poslední dny tohoto měsíce patřily k vyhodnocení přihlášek a informování žadatelů o přijetí ke studiu.

Příprava dvou poboček, jak na druhé straně republiky v Plzni, tak i za hranicemi České republiky, jsou již v plném proudu. O jejich otevření Vás budeme informovat.

Čas na hodnocení prvních vzdělávacích aktivit

07.07.2017

Pro mnohé je červenec dobou dovolených, ale pro nás je právě dobou, kdy hodnotíme jednotlivé vzdělávací aktivity a jejich dopad včetně výsledků. Dle dohody s garanty programů dochází k hodnocení vykonané činnosti, které bude každým rokem v době prázdnin probíhat.

Našim cílem je na základě hodnocení poskytovat aktuální témata, která jsou hodnotná pro všechny posluchače. Hodnocení má za úkol doplnit, vyřadit či pozměnit témata, aby byl posluchač neustále zásoben aktuálním přísunem hodnotných informací a nebyl konfrontován s překonanými či neaktuálními zdroji.

Také probíhá práce na specializačních programech, které se rozběhnou od září roku 2018 po celé České republice na jednotlivých pobočkách. O přípravě programů budeme později informovat.

První mezinárodní pobočka v Senici

30.06.2017

“V září 2017 přicházíme na Slovensko s projektem manažerského vzdělávání. Akademie krizového řízení a managementu nabízí hned několik typů manažerského studia. Oblíbené tituly MBA, LL.M. a další, jsou jen vyvrcholením osmnáctiměsíční práce pro naše posluchače. Navazujeme na Baťovské tradice, kde studium je hlavně o výměně informací s předními odborníky. Našim cílem je představit a zodpovědět každodenní otázky v manažerské praxi.”

Práce na informačním systému

21.06.2017

V září roku 2016 započaly první práce na vlastním informačním systému Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. Výsledkem této práce jsou nové webové stránky, které jsou od června umístěny na dočasné doméně www.manazersketituly.eu a odtud probíhá testování celé platformy.

Samotná práce pokračuje dle plánu a stránky pro veřejnost již vykazují 100% připravenost. Práce ještě probíhají na vnitřním systému, který bude dokončen nejpozději do listopadu tohoto roku. Věříme, že AIS (Akademický informační systém) bude připraven dle zadání a poskytne posluchačům kompletní a komplexní odpovědi na jejich otázky ke studiu.

Zároveň věříme ve zlepšení přenosu informací směrem k posluchačům, kteří budou mít vše potřebné na jednom místě přehledně řazeno.

Teambuilding na Salaši

15.05.2017

Trojice přednášek obohacena o pro-týmovou část aktivit, která měla za úkol opět spojit všechny účastníky do jednoho celku, vyšla na výbornou. Musíme vyzdvihnout výkony všech účastníků za zapálený přístup k plnění různých úkolů. Obětavost některých byla obdivuhodná, jelikož v zápalu hry byli pro tým ochotni smáčet své oblečení včetně obuvi. Jsme rádi, že všichni domů odjížděli ve skvělé náladě a s úsměvem vzpomínali na prožitý víkend. Už nyní se těšíme na příští akci, plánujeme ji tentokrát v trochu poklidnějším duchu.

Stejně tak je důležité vyzvednout i přednášku na téma On-line marketing, která se setkala s velkým ohlasem. Pozitivní přístup i řada příkladů, které dovedly správně směrovat posluchače k pochopení tak složité problematiky jakou je svět Internetu.

Věříme, že celý víkend byl pro všechny účastníky přínosný a poučný a všichni byli spokojeni s vyvážeností informací a zábavy, která byla pro ně připravena.

Morální kompas manažera

10.04.2017

Přednáška v Uherském Hradišti mající za cíl představit manažerskou práci ze všech stran, byla přijata s úspěchem. Jedná se o navazující část na Manažerskou psychologii, kdy posluchači čerpají z dané přednášky základní informace, které jsou obohaceny o poznatky z praxe a práce manažera.

Přednáška nejen o tvorbě morálního kodexu a pravidel, kterými se má řídit manažer při své činnosti. V této části je zajímavý, a stojí za vyzdvižení, právě morální kompas, který si musí vybudovat každý manažer. Protože z našeho pohledu současný stav společnosti se potácí nad propastí a potřebuje vzdělané lidi s jasným zacílením na správnou věc.

Olomoucká část přednášky pod vedením jedné z našich největších kapacit na Daňové právo dala náhled mnoha posluchačům na právní aspekty v ekonomické činnosti podniku a vedení daňové evidence. Zajímavá přednáška doplněná o praktické příklady přešla z dopoledních hodin do odpolední přednášky.

V odpolední části byla zařazena část Manažerské etikety, která poskytla posluchačům návod či poučení v případě práce s vínem. Stejně jako tomu bylo i v měsíci září v Uherském Hradišti. Tím taky první běh v Olomouci zakončil první semestr, který začínal v prosinci.

Plánování teambuildingu

03.03.2017

Už teď na začátku března plánujeme a pilujeme konec semestru, který nás čeká v Uherském Hradišti. Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, již dnes musíme pracovat nad aktivitou a výukou, která bude realizována v měsíci květnu. Sladit vše podstatné a zajistit vše nezbytné tak, aby byl náš posluchač spokojený s využitím svého času, to dá spoustu práce celému týmu a vyžaduje to dlouhé a přesné plánování. O to delší, pokud se jedná o teambuildingovou akci pro větší skupinu lidí, která je heterogenní.

Všem našim posluchačům přejeme krásné prožití svátků jara. Veselé Velikonoce.

Cesta ke kořenům ústavy

14.02.2017

Máme za sebou další přednášku, a to z právní oblasti, mající za úkol osvětlit jednotlivé právní systémy a jejich souvztažnost v oblasti podnikání i běžného života. Vyvolala překvapující část otázek. První část přednášky, která zkoumala základní právní systémy ve světě ukázala jednotlivé odlišnosti i zajímavosti, které si Evropan někdy neuvědomí ve vztahu k Asijským zemím. A dále právo na moři, kdy byla vysvětlena práva na lodích brázdících mezinárodní vody.

Druhá část přenášky se již věnovala Ústavě České republiky a jednotlivým kapitolám s výkladem, jak tento základní zákon pro občany České republiky vlastně vznikal a jaké těžkosti provázely zrod novodobé České republiky po rozdělení a rozpadu Československé federativní republiky.

Přednáška o problematice korupce v Uherském Hradišti byla poněkud na jiné téma, než jak tomu bylo v Olomouci. Řada otázek na korupční jednání a o osvětlení živých, či již dávno vyřešených kauz, vedla přednášejícího k vysvětlení jednotlivých skutků a chyb, které vedly ke korupčnímu jednání či zahájení trestního stíhání v daných kauzách. Zajímavostí bylo zjištění, že mezinárodní společnosti mají korupční chování popsáno a ošetřeno lépe, než je tomu v samotném zákoně. Stejně tak diskuse s lékařskou částí našich posluchačů přineslo vysvětlení a pomoc, jak se bránit možnostem zneužití úplatku při styku s pacienty.

Jak na Nový rok

03.01.2017

S novým rokem nám skončil první semestr. Člověk se ani nenaděje a pomalu zjišťuje, že má kus práce úspěšně za sebou. Konec, který se zdál v nedohlednu na počátku září, máme již za sebou a start se pomalu mění na cíl v dohledu. Druhý semestr připraví další zajímavé přednášky pro posluchače a těšit se můžete na další úžasnou networkingovou akci v květnu.

Neustále na sobě pracujeme a připravujeme pro Vás další novinky. To nejlepší z naší práce se snažíme posunovat směrem k Vám, posluchačům. Již nyní se můžete těšit na další zajímavé projekty. Například na ten, který posílí tok informací a navazování obchodních přátelství, která jsou samozřejmě nedílnou součástí našeho vzdělávání.

Manažerská psychologie v Olomouci poskytla náhled do problematiky řízení každého manažera. Jde o základní přednášku, rozvíjející se do dílčích, které poskytují ucelený pohled na řízení. Psychologie v životě manažera vždy napomáhá k lepšímu pochopení v oblasti řízení. Témata jako Mobing a Bossing zde nesměla opomenuta. Manažer v dnešní době je stejně jako zaměstnanci pod obrovským tlakem a denně je konfrontován s mnoha stresovými faktory, které musí překonat. Musí je ale také umět rozpoznat a mít odpovídající vědomosti pro jejich úspěšné zvládnutí. Přednáška posluchačům poskytla ucelený přehled celé problematiky a poskytla mnoho zajímavých témat pro diskusi.

Otevření nového ročníku v Olomouci

15.12.2016

Pro velký zájem a naplnění kapacity v Uherském Hradišti, byl v Olomouci otevřen nový ročník studia manažerských titulů. Je nám velkým potěšením působit v tomto nádherném městě a předvánoční atmosféru tak našim novým studentům obohatit o zajímavou přednášku.

Přejeme Vám všem poklidné vánoční svátky a pohodu u rodinného kruhu. Zároveň Vám děkujeme za přízeň a vloženou důvěru.

Olomouc ve znamení specialistů managementu

02.12.2016

Účastníci tohoto programu od 3. prosince 2016 zasednou do lavic a budou studovat v období tří semestrů problematiku osobního rozvoje, až po specifika manažerské práce a řízení. To vše za vedení odborníků a akademických pracovníků napříč českou a slovenskou republikou v unikátním manažerském programu. Tito budoucí specialisté na konci programu obhájí svou závěrečnou práci a získají tak prestižní titul MBA.

Účastníci se připraví na manažerské výzvy globální společnosti. Upraví své stanovisko na řízení z pohledu moderních trendů a poznatků v oblasti marketingu i managementu. Seznámí se s aktuálním stavem ekonomie a toto vše zakončí získáním celosvětově žádaného titulu (Masters Business of Administration – MBA).

Studijní programy staví na zkušenostech a informacích ze současného i minulého působení profesionálů a jedná se o vylepšení a zprofesionálnění studia, které je poskytováno i na jiných institucích, kde tito pracovníci působili nebo stále působí a učí.

Akademie krizového řízení a managementu zve všechny zájemce o toto studium na slavnostní otevření a představení unikátní možnosti rozšiřovat své vědomosti a znalosti v příjemné atmosféře při zaměstnání. Akademie čeká na poslední účastníky, kteří se mohou ještě připojit s využitím náborového příspěvku.

Pro více informací nám můžete napsat pomocí formuláře níže,
nebo zavolat na +420 777 496 666.

Manažerská etiketa

08.11.2016

V závěru měsíce listopadu se výuka poněkud odlišila od předchozích setkání. Po standartním dopoledním bloku se odpolední koncept výuky poněkud změnil a odlehčil. Hlavním tématem byla manažerská etiketa ve spojitosti s vínem. Znalost tradic, servisu a celé problematiky vína patří k těm ošemetnějším a jedná se o situace, které jistě mohou manažery potkat.

Nejedná se o téma, které by se běžně vyučovalo ve třídě. Posluchači se tedy přesunuli do místních historických prostor Galerie slováckých vín a měli tak možnost seznámit se s problematikou tohoto ušlechtilého nápoje v odpovídajícím prostředí. Odbornou část zvládli všichni bravurně a přednášející odborníci čelili otázkám z různých oblastí. Posluchači se dozvěděli nejen informace týkající se například barvy, vůně i chuti, zátek, odrůd, typických charakteristik, ale i nejčastějších chyb a správných postupů. Později se téma přednášky soustředilo na část snoubení pokrmů a vín, kterou odborná přednáška vyčerpala svůj určený obsah. Závěr přednášky vyvrcholil sabráží a tím byl oficiální program ukončen.

Volná zábava, která plynule navázala pomohla přiblížit jednotlivé posluchače k sobě a najít společná témata v podnikání či zájmech. Celá akce byla zakončena v pozdních hodinách s pozitivními ohlasy od všech účastníků.

Úspěšný k úspěšnému – MBA v Olomouci

02.11.2016

Program vzdělávání je natolik zajímavým, že i jiné vzdělávací společnosti interesuje systém vzdělávání manažerů. Tituly MBA, LL.M. a jiné jsou zajímavé pro velkou skupinu lidí. Nejenom manažery přitahuje systém dalšího proškolování a učení. V globální ekonomice je důležité neztratit kontakt a informace jsou stálou výhodou, která se promění v úspěch. Úspěšní lidé ve vyspělých ekonomikách studují stále a celý život.

Výměna zkušeností je důležitá a k moderním trendům patří i průběžné doškolování. Proto Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. po dlouhém hledání partnera spojila své síly a know-how se společností Počítačová služba s.r.o.

V tomto týdnu 31. 10. 2016 došlo k oboustranné dohodě a podpisu smlouvy o spolupráci a tímto krokem vstupuje Akademie krizového řízení a managementu a Počítačová služba do nového věku vzdělávání, který čeká na vás všechny.

Věříme, že oboustranná spolupráce na poli vzdělávání pomůže oběma partnerům k získání potřebné tržní výhody a pomůže ke skutečnému přenosu cenných informací směrem k těm co tyto informace využijí k růstu.

MBA v Olomoucimba v olomouci

Je pro nás velkou ctí přivítat pan Ing. Leopolda Podmolíka se svou společností a týmem kvalitních a ověřených lidí z businessu a Našich odborníků z akademické obce působících v Akademii krizového řízení a managementu, kdy věříme, že dojde k propojení toho nejlepšího z obou a přineseme tak kvalitní produkt pro konečného spotřebitele.

Tímto krokem se Akademie krizového řízení a managementu přiblížila směre ke konečnému spotřebiteli a můžeme s hrdostí oznámit otevření dalšího běhu od 3. 12. 2016 v Olomouci v prostorách společnosti Počítačová služba s.r.o.

Jsme v televizi Slovácko – promo MBA studia

31.10.2016

Promo MBA

Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. je otevřena ke komunikaci a v regionu chce do budoucna zaujmout významné místo jako vzdělávací společnost. K takové činnosti patří i známost a komunikace k lidem v regionu. tvs promo MBA
Jako první platformy pro komunikaci s veřejností bylo využití významného regionálního média. Televize Slovácko v každodenní relaci informuje přes televizní obrazovku o zajímavostech a dění v regionu a tím dovolí i základní seznámení s akademií krizového řízení a managementu.

Od Pondělka 17. 10. 2016 do středy 2. 11. 2016 poběží základní promo, které seznámí lidi z regionu se základní činností společnosti ve vzdělávání manažerů majitelům společností nebo vedoucích pracovníků státní správy.

Video - promo MBA

Věříme, že i tak se do budoucna přiblížíme k lidem a budeme moci promluvit k úřadům na regionálně známé platformě jako je TV Slovácko.

Zároveň tímto chceme poděkovat realizačnímu týmu, který dovolil připravit kvalitní spot pro náborovou kampaň.

V budoucnu vám doporučujeme sledovat jak TVS, tak i náš kanál na youtube či webové stránky, které Vás budou informovat o dění na půdě Akademie krizového řízení a managementu.

První den v lavicích – zahájení studia v Uherském Hradišti

24.10.2016

MBA učebnaPo dlouhých přípravách zahájila svou činnost v Uherském Hradišti Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. První studenti usedli do jejích lavic v sobotu 17. září 2016 aneb zahájení studia MBA, DBA a LL.M. v Uherském Hradišti.

Na počátku si vzal slovo jeden z duchovních otců a garantů studia a přivítal všechny studenty na historicky prvním setkání. Posléze vystoupil i jednatel za Akademii krizového řízení a managementu s.r.o., pan Ing. Michal Hanák, MBA, který seznámil přítomné s organizací a průběhem studia.

Prvním zajímavým tématem, které bylo připraveno pro posluchače byla Manažerská psychologie pod vedením pana PhDr. Milana Brázdy. Zde prezentované téma a osobní zkušenosti poskytly zajímavý vhled do manažerské činnosti a otevřely otázky pro zúčastněné k vlastnímu sebehodnocení a běžných postupech ve svých pozicích.Akademie krizového řízení MBA

Přítomní ocenili i drobné občerstvení, které mnohé překvapilo, ale i potěšilo. „Zde je důležité myslet na pohodlí posluchačů a poskytnout jim servis, který by měl být všeobecným standardem.“ Sdělil na dotaz jednatel společnosti.

Děkujeme všem přítomným za krásnou atmosféru, která napomohla k příjemné atmosféře prvního setkání.

O organizaci vzdělávání – zahájení studia MBA, DBA a LL.M.

Zahájení studia MBA, DBA a LL.M. v Uherském Hradišti Vzdělávání je určeno zejména těm, kteří už pracují nebo chtějí pracovat na manažerských postech, majitelům společností nebo příkladem vedoucím pracovníkům státní správy.

Délka trvání studia je 18 měsíců, které jsou rozděleny do tří semestrů. Obvykle se posluchači setkávají jeden krát za měsíc a vyměňují si zkušenosti s odborníkem na dané téma. Výuka má blíže k odborné diskusi nežli k přednášce. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce na zvolené téma.

Odborné vedení jednotlivých předmětů zajišťují specialisté z akademické obce i praxe, čímž je zaručena kvalita výuky.

V prvním běhu bylo otevřeno studium MBA, DBA a LL.M.

Termíny setkání pro I. semestr v Uherském Hradišti

  • 17.09.2016 (sobota)
  • 22.10.2016 (sobota)
  • 19.11.2016 (sobota)
  • 20.11.2016 (neděle)
  • 21.01.2017 (sobota)

Zveme i ostatní nerozhodnuté zájemce o studium k návštěvě ve dnech výuky. Těšíme se na vaši návštěvu a rádi vám zodpovíme i případné dotazy ke studium.

Začínáme!

01.09.2016

Po dlouhých přípravách jsme zahájili svou činnost v Uherském Hradišti Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. První studenti usedli do našich lavic v sobotu 17. září 2016 a započali tak studium MBA, DBA a LL.M. v Uherském Hradišti. Přivítání se chopili tvůrci projektu a seznámili přítomné s organizací a průběhem studia.

Prvním zajímavým tématem, které bylo připraveno pro posluchače byla Manažerská psychologie pod vedením pana PhDr. Milana Brázdy. Téma a osobní zkušenosti poskytly zajímavý vhled do manažerské činnosti a otevřely prostor posluchačům k vlastnímu sebehodnocení na svých pozicích.

Startuje český projekt manažerského vzdělávání

04.08.2016

V září 2016 startuje společnost Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. s dlouho připravovaným projektem manažerského vzdělávání. Tento projekt se připravoval více jak čtyři roky. Hlavní myšlenkou je vytvořit nezávislé vzdělávání manažerů, které čerpá ze znalostí předních českých a slovenských odborníků.

Věříme, že náš projekt zaujme mnoho manažerů, kteří si najdou cestu k rozšíření svého vzdělání právě u Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. Neváhejte a využijte letos poslední možnost nastartovat svou kariéru ještě dnes.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.