Moderní manažerské vzdělání

Morální kompas manažera

10.04.2017

Přednáška v Uherském Hradišti mající za cíl představit manažerskou práci ze všech stran, byla přijata s úspěchem. Jedná se o navazující část na Manažerskou psychologii, kdy posluchači čerpají z dané přednášky základní informace, které jsou obohaceny o poznatky z praxe a práce manažera.

Přednáška nejen o tvorbě morálního kodexu a pravidel, kterými se má řídit manažer při své činnosti. V této části je zajímavý, a stojí za vyzdvižení, právě morální kompas, který si musí vybudovat každý manažer. Protože z našeho pohledu současný stav společnosti se potácí nad propastí a potřebuje vzdělané lidi s jasným zacílením na správnou věc.

Olomoucká část přednášky pod vedením jedné z našich největších kapacit na Daňové právo dala náhled mnoha posluchačům na právní aspekty v ekonomické činnosti podniku a vedení daňové evidence. Zajímavá přednáška doplněná o praktické příklady přešla z dopoledních hodin do odpolední přednášky.

V odpolední části byla zařazena část Manažerské etikety, která poskytla posluchačům návod či poučení v případě práce s vínem. Stejně jako tomu bylo i v měsíci září v Uherském Hradišti. Tím taky první běh v Olomouci zakončil první semestr, který začínal v prosinci.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.