Moderní manažerské vzdělání

Cesta ke kořenům ústavy

14.02.2017

Máme za sebou další přednášku, a to z právní oblasti, mající za úkol osvětlit jednotlivé právní systémy a jejich souvztažnost v oblasti podnikání i běžného života. Vyvolala překvapující část otázek. První část přednášky, která zkoumala základní právní systémy ve světě ukázala jednotlivé odlišnosti i zajímavosti, které si Evropan někdy neuvědomí ve vztahu k Asijským zemím. A dále právo na moři, kdy byla vysvětlena práva na lodích brázdících mezinárodní vody.

Druhá část přenášky se již věnovala Ústavě České republiky a jednotlivým kapitolám s výkladem, jak tento základní zákon pro občany České republiky vlastně vznikal a jaké těžkosti provázely zrod novodobé České republiky po rozdělení a rozpadu Československé federativní republiky.

Přednáška o problematice korupce v Uherském Hradišti byla poněkud na jiné téma, než jak tomu bylo v Olomouci. Řada otázek na korupční jednání a o osvětlení živých, či již dávno vyřešených kauz, vedla přednášejícího k vysvětlení jednotlivých skutků a chyb, které vedly ke korupčnímu jednání či zahájení trestního stíhání v daných kauzách. Zajímavostí bylo zjištění, že mezinárodní společnosti mají korupční chování popsáno a ošetřeno lépe, než je tomu v samotném zákoně. Stejně tak diskuse s lékařskou částí našich posluchačů přineslo vysvětlení a pomoc, jak se bránit možnostem zneužití úplatku při styku s pacienty.

Odebírat NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek Akademie krizového řízení a managmentu, aby Vám neunikla žádná novinka.